Ile mam czasu na dokonanie zwrotu bądź wymiany produktu? 

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu otrzymania przesyłki. Kupujący może dokonać zwrotu bez podania jego przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

Chmurrra Burrra zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotów zgłoszonych lub wysłanych po upływie wyżej wymienionego terminu.

Jak dokonać zwrotu?

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki poinformować nas mailem o chęci skorzystania z tego prawa. W tym celu może skorzystać ze wzoru formularza, który znajduje się pod linkiem: https://cdn.shoplo.com/1087/files/formularz_zwrotu_chmurrraburrraok.pdf?126 lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. Formularz należy wysłać mailem na adres info@chmurrraburrra.pl

Kupujący powinien następnie odesłać albo dostarczyć osobiście należycie zapakowany produkt wraz z dołączonym formularzem zwrotu i paragonem poświadczającym zakup danego produktu w terminie do 14 dni od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: info@chmurrraburrra.com

Chmurrra Burrra 

ul. Narbutta 26/15

02-541 Warszawa.

Kiedy otrzymam należność za zwrot produktu?

Zwrotu należności dokonujemy w terminie do 14 dni przy użyciu tego samego sposobu płatności, jaki został użyty w pierwotnej transakcji. W przypadku płatności gotówką zwrotu dokonamy na wskazane przez Klienta (w formularzu lub mailu) konto. Chmurrra Burrra może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jak wymienić produkt? 

Wymiana, podobnie jak zwrot, jest możliwa w ciągu 14 dni od zakupu. Kupujący może wymienić produkt wyłącznie na ten sam model w innym kolorze, wzorze lub rozmiarze. Jeśli zamiennik będzie droższy, Chmurrra Burrra poprosi o dopłatę różnicy.

Wymiany Kupujący może dokonać albo drogą wysyłki, albo osobiście w sklepie. W przypadku wybrania drogi wysyłki należy odesłać wymieniany produkt, zaś zamiennik zamówić w sklepie internetowym w ramach nowego zamówienia.

Jakie produkty podlegają wymianie i zwrotowi?

Wymianie lub zwrotowi podlegają produkty nieuszkodzone, nienoszące śladów użycia, z przyczepionymi metkami i w oryginalnym opakowaniu.

Chmurrra Burrra zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotów produktów, które nie znajdują się w stanie, w jakim zostały doręczone bądź zwrotów produktów bez załączonego paragonu poświadczającego zakup danego produktu.

Kto ponosi koszty zwrotu produktu?

Koszt zwrotu produktu ponosi Kupujący.